Privacy Statement

PRIVCACYBELEID VAN SLAGMOLENAUTOMATEN.NL


Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Slagmolenautomaten.nl verwerkt van haar [bezoekers, klanten, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je klant wordt van Slagmolenautomaten.nl, of om een andere reden persoonsgegevens aan Slagmolenautomaten.nl verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


1. Verantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

[Slagmolenautomaten.nl, adres, telefoonnummer, KvK nummer]


2. Welke gegevens verwerkt Slagmolenautomaten.nl en voor welk doel

2.1 In het kader van registratie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht

            b) adresgegevens eventueel postadres

            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s) indien nodig.

            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts 

            e) bedrijfsgegevens, zoals Identificatie en kvk nummers.

2.2 Slagmolenautomaten.nl verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::  (onderstaand is eventueel aan te passen door organisatie)

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, 

b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Slagmolenautomaten.nl;

c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Slagmolenautomaten.nl en je te informeren over de ontwikkelingen van Slagmolenautomaten.nl

E-mail berichtgeving (opt-out):

Slagmolenautomaten.nl gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Slagmolenautomaten.nl  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.


3. Bewaartermijnen 

Slagmolenautomaten.nl verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.


4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Slagmolenautomaten.nl passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Slagmolenautomaten.nl gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. 


5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van Slagmolenautomaten.nl kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Slagmolenautomaten.nl zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren 

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. 

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Slagmolenautomaten.nl je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie [info@slagmolenautomaten.nl]


6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. 

Vraag een Offerte aan


Full vending service 100 – 300 gebruikers
Full vending service 301 – 600 gebruikers
Full vending service 601 - 900 gebruikers
Full vending service meer dan 900 gebruikers
Koffiemachine tot 50 gebruikers
Koffiemachine 51 – 100 gebruikers
Koffiemachine 101 – 150 gebruikers
Koffiemachine 150+ gebruikers